Mizzou Xtra

Mizzou softball looks to carry momentum into the postseason tournaments