Drinkwitz says Mizzou threw out egos to turn season around

Tags